Tản mạn 2015 – 08

 

Tản mạn 2015 – 08

 

Nhiều người còn mạnh miệng hơn, táo bạo hơn, đưa ra nhiều nhận xét còn cặn kẽ hơn, với đức Biển Đức XVI .

Nhất là từ khi đức Phanxicô, khi hào quang ban đầu tan dần, sau  nhiều lần tuyên bố những câu “off the cuff – ứng khẩu, không soạn trước ,“ khiến nhiều người bây giờ bắt đầu dướng mày, tự hỏi không hiểu có vị nào soạn diễn văn cho ngài hay không ?

Đến độ đã có người bắt đầu đặt câu hỏi, thậm chí đưa ra kiến nghị, xin đức Phanxicô nói lên Giáo Lý cổ truyền của Giáo hội Công giáo!

 

Bây giờ nhà cháu mời nghe ý kiến sau đây của Jose Villasana  Alberto Munguia.

Nhà cháu dịch từ trang blog của ông:

http://www.ultimostiempos.org/7-noticias/171-antipapa

José Villasana Alberto Munguia vốn là một nhà văn, nhà phân tích chính tri, kinh tế và tôn giáo.

Ông học thần học tại đại học Gregoriana, học triết tại đại học Angelicum, học Nhân văn Cổ điển tại đại học CES Salamanca, Tây Ban Nha, và ngành Truyền thông tại ITAM

 

¿Đức Phanxicô là môt phản-giáo hoàng?

 

  • Crece entre obispos y cardenales la opinión de que Bergoglio no es Papa, debido a irregularidades en el proceso de renuncia-sucesión.
  • Se aducen cuatro causas de nulidad canónica: 1) la resignación de Benedicto XVI no fue válida, al haber sido hecha bajo la presión de dos amenazas, de cisma y de vida; 2) Cuatro cardenales hicieron trabajo de cabildeo a favor de Bergoglio, lo cual está explícitamente prohibido por la Constitución que norma la sucesión pontificia; 3) Durante el Cónclave de 2013 se cometieron dos irregularidades muy graves que hacen inválida la elección de Francisco.
  • El Cardenal George Pell insinuó que Francisco bien podría no ser el Papa 266 como todos creen, sino el antipapa 38 en la historia de la Iglesia.

 

  • Đang có một quan điểm càng ngày càng lớn dần trong hàng giám mục và hồng y cho rằng đức Bergoglio không phải là giáo hoàng, vì có những bất thường trong tiến trình từ nhiệm và kế nhiệm .
  • Các ngài lý luận rằng có bốn lý do gây nên vô hiệu về phương diện giáo luật : 1 ) việc từ nhiệm của đức Biển Đức XVI là vô hiệu lực, vì xảy ra dưới sức ép của hai đe dọa, đe doạ về ly giáo, và đe doạ đến tính mạng; 2) Có bốn vị hồng y đã  “vận động hành lang” cho đức Bergoglio. Đây là môt việc đã minh nhiên bị cấm theo Hiến chế quy định việc bầu giáo hoàng ; 3) Trong cuộc Mật Nghị bầu giáo hoàng năm 2013, có hai điều bất thường rất nghiêm trọng khiến cho việc bầu đức Phanxicô trở thành vô hiệu.
  • Hồng y George Pell đã có hàm ý rằng  đức Phanxicô có thể không là vị giáo hoàng thứ 266 như mọi người tưởng, nhưng là vị phản-giáo-hoàng thứ 38 trong lịch sử Giáo Hội.

 

Tres bombas han explotado dentro de la Iglesia Católica. Se trata de testimonios que documentan por qué Bergoglio pudiera en realidad no ser verdaderamente Papa.

Una de ellas fue la publicación de L´Avennire, el periódico de los obispos italianos que, en su gaceta del 7 de enero de 2015 reveló que Benedicto XVI fue objeto de una traición y de una conjura, mediante las cuales lo coaccionaron para dimitir. En la página 2, sección editorial a cargo del director Marco Tarquinio, se lee: “hubieron ambientes que por motivos de poder y hostigamiento, traicionaron y complotaron para eliminar al Papa Ratzinger, y lo obligaron a renunciar”.

Ba quả bom đã bùng nổ trong Giáo hội Công giáo, Sau đây là những chứng cớ thu thập được minh chứng cho thấy thật ra, có thể đức Bergoglio không phải là giáo hoàng thực thụ.

Một quả bom là ấn bản của tờ L’Avennire, tờ báo của các giám mục Ý,  số ra ngày 7 tháng Giêng năm 2015, co hé tin cho biết đức Biển Đức đã là nạn nhân của một vụ phản bội và một âm mưu, qua đó ngài bị ép buộc phải từ nhiệm. Ở trang hai, phần lời toà soạn, giám đốc Marco Tarquinio phụ trách, người ta đọc được rằng: “có chỗ cho những nguyên do về quyền lực và áp bức, phản bôi và âm mưu giết đức giáo hoàng Ratzinger, và ép buộc ngài phải từ nhiệm.”
Ya el jesuita Arnaldo Zenteno, en el número 3 de su “Informe”, había revelado que cuando el recién electo Francisco fue a Castel Gandolfo para visitar a Benedicto XVI, este último le confió que una de las causas que influyeron en su renuncia fue constatar las amenazas que recibió, pues ya se había tomado la decisión de matarlo. Fue por esto que, en una jugada para neutralizar el atentado, hizo pública su renuncia y así desarmó el intento de homicidio. Eso ya hace que una elección no sea “libre”.

Khi linh mục Arnaldo Zenteno S.J., nhân vật số 3 của tờ “Thông tin” cho biết rằng lúc vị giáo hoàng tân cử Phanxicô đến Castel Gandolfo để thăm đức Biển Đức XVI, đức Biển đức đã thố lộ rằng một trong những lý do đã ảnh hưởng đến việc ngài từ nhiệm là để tìm ra những đe doạ mà ngài đã nhận được, vì mối đe doạ ấy đã quyết định giết ngài., Chính vì thế trong một động thái nhằm để triệt tiêu cuộc tấn công, ngài đã tuyên bố công khai ngài từ nhiệm, như thế là hoá giải ý định giết ngài. Chính việc này đã khiến cho việc bầu cử không còn tự do nữa.

Pero más grave que la amenaza de muerte (pues Ratzinger nunca ha temido dar la vida por Cristo), fue la amenaza de un cisma, por la que le hicieron saber que tenían una lista con firmas de sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales modernistas prontos a constituir una nueva Iglesia separada de Roma si él no aceptaba sus exigencias.

Desde el punto de vista estratégico humano, el movimiento de Benedicto XVI de renunciar fue magistral, a la vez de inesperado, pues haciéndose a un lado desinfló la amenaza que se cernía sobre la Iglesia. Y, de paso, sobre su persona.

Nhưng nghiêm  trọng hơn mối đe doạ sát nhân ( vì đức Ratzinger không bao giờ ngại hy sinh cuộc sống vì Chúa Kytô), còn có mối đe doạ ly giáo. Về mối đe doạ này này, ngài biết đã có một danh sách các chữ ký của các linh mục, tu sĩ, giám mục, và những hồng y thuộc phái Tân thời đã sẵn sàng để thành lập một giáo hội mới, tách ly khỏi Roma., nếu ngài không chấp nhận các yêu cầu của họ.

Đứng về phương diện chiến thuật nhân loại mà xét, việc đức Biển Đức XVI từ nhiệm là một động thái bậc thầy, mặc dù bất ngờ, vì bước sang một bên, khiến hoá giải được đe doạ nhắm vào Giáo hội. Và dĩ nhiên, cả mối đe doạ nhắm vào bản thân ngài.

….>