Home | | Register

Thân mẫu của anh Châu Văn Rạng sb66 đã về Nhà Cha

 Tin về Nhà Cha

Cụ bà Anna Nguyễn Thị Bông, là thân mẫu

anh Châu Văn Rạng SB 66, vừa qua đời vào lúc 4 giờ 30 chiều, 26/01

tại tư gia, thuộc G/x Chính Tòa, G/P Phan Thiết, hưởng thọ 90 tuổi.

Xin kính báo đến gia đình Sao Biển và xin được hợp ý cầu nguyện,

 cho linh hồn Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Võ Duy Anh 70