Tháng năm hoa mẹ (Nguyễn Thế Hùng sb62)

Tháng năm hoa mẹ

 

Em, hồn hoa thánh nữ,

Thương nhân gian đọa đày,

Anh, tù nhân lữ thứ,

Đời lúc tỉnh lúc say.

 

Đêm nay cuối triền giốc,

Gió lao xao nguyện cầu.

Hàng cây khuya rũ tóc,

Lần hạt giữa trăng sao.

 

Em nhiệm mầu con Chúa,

Lời kinh nở thơm môi,

Không gấm vóc là lụa,

Nét bao dung rạng ngời.

 

Anh thân hèn bất xứng,

Hư hao nửa kiếp đời,

Xin thánh ân mưa xuống,

Mong đổi thay phận người.

 

Tháng 5 trước ngai tòa,

Em dâng Mẹ ngàn hoa,

Anh chút tình nhỏ bé,

Hòa theo tiếng em ca

 

Nguyễn-thế-Hùng