Đêm thứ sáu tuần thánh (Nguyễn Thế Hùng sb62)

Đêm thứ sáu tuần thánh

 

Anh treo hồn lên Thập Tự,

Vườn chiều khép lá ăn năn,

Một đời bội vong lầm lỡ,

Chân hoang quỵ ngã bao lần.

 

Dãy hoàng nam buồn cúi mặt,

Xuôi tay sám hối bên đường,

Lời kinh vọng về héo hắt,

Ai đang hát khúc ca thương.

 

Em như mảnh khăn màu tím,

Buộc vào tượng Chúa trên cao,

Lau khô bao giòng lệ kín,

Đêm xưa ướt đẫm vườn Dầu.

 

Đêm nay trên Đàng Thánh Giá,

Nghiêng vai đỡ Chúa một lần,

Tim run run nhiều ơn lạ,

Hồn u mê chợt trắng ngần,

 

Nguyễn-thế-Hùng