Lễ Giỗ Ân sư Benoit Nguyễn Công Phú (Long Paul sb63)

Xin thông báo và kính mời quí anh em CSB vùng Nha Trang & Phụ cận đến tham dự thánh lễ GIỖ của ân sư Benoit Nguyễn Công Phú (17/06/2014-17/06/2016) vào lúc 5 giờ 30′ chiều ngày 17/06/2016 tại nhà thờ giáo họ Thánh Gia, Bình Cang.

Sau thánh lễ, xin mời anh em họp mặt tại nhà của anh Hải Sb74, thuộc giáo họ Thánh Gia, Bình Cang.

Trân trọng kính báo.

P/s: Kính mong các đại diện lớp báo số người trong lớp có tham dự cho Long Paul. Cám ơn.

Long Paul sb63