Con gái anh chị Nguyễn Chấn sb67 đã ra đi về Nhà Cha (Nguyễn Huy Tài sb67)

Tin về Nhà Cha

Xin anh em cùng hiệp ý cầu nguyện cho con gái của anh chị Nguyễn Chấn sb67
là cháu Lucia Thảo đã về nhà Cha vào lúc 16 giờ 15’ ngày hôm nay, 13/6/2016, tại Cây Vông.
– Lễ nhập quan:  8 giờ 00 sáng ngày mai 14/6/2016.

– Thánh lễ an táng: lúc 14 giờ 00 cùng ngày.
– An táng tại nghĩa trang  Giáo xứ Cây Vông.
Kính báo

Nguyễn Huy Tài sb67