Anh Phêrô Phan Xuân Hùng sb69-70 đã ra đi về Nhà Cha (Nguyễn Nhị sb59)

Tin Buồn

Xin thông báo cùng quí anh em Cựu Sao Biển:

Vào lúc 9 giờ 10’ sáng hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2016, anh Phêrô Phan Xuân Hùng sb69-70 đã từ trần trong bình an tại tư gia.

Chương trình An táng được sắp xếp như sau:

– Nhập quan: lúc 7 giờ sáng ngày 14/06/2016, tức ngày 10/05 Âm lịch.

– Di quan tới thánh đường Vạn Giã: lúc 5 giờ 30’ sáng ngày 15/06/2016 để cử hành Lễ An táng, và sau đó sẽ được chôn cất tại Nghĩa trang Hòn Dưa.

Kính mong quí anh em cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được về cõi bình an.

Kính báo,

Nguyễn Nhị sb59

_________________

Mời xem hình ảnh do Nguyễn Đức Thắng sb72 thực hiện:

https://plus.google.com/photos/112785550475086991208/album/6296307750252998657/6296307770391875714?authkey=CJrTr5HDjPTrag