Lễ Vu Quy của sbc73 Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Thiệp Hồng

 
       Xin hân hoan báo tin cùng quý anh em về Lễ Vu Quy con gái của anh chị Nguyễn Văn Tấn Sb73, thuộc giáo xứ Bình Cang, Nha Trang.
 
                        Hình ảnh nội tuyến 1

  – Mến chúc hai cháu Diễm & Khanh 100 năm hạnh phúc.
  – Kính chúc hai họ đậm tình sui gia.
 
Anh em vùng Nha Trang & Phụ cận