Mẹ Sao Biển (Văn Đại Điền)

MẸ SAO BIỂN

 

Mẹ là trinh nữ tuyệt vời

Là ngôi sao sáng rạng ngời trời cao

Sáng soi hơn những vì sao

Là Sao Bắc Đẩu giữa bao nghìn trùng

Mẹ yêu con thật vô cùng

Dẫn con vững bước qua vùng nguy nan

Đời con giữa chốn trần gian

Lao đao vượt khỏi muôn ngàn phong ba

Mẹ là Maris Stella

Mẹ là SAO BIỂN, mẹ là mẹ con

Mẹ là vì sao huy hoàng

Ánh quang sưởi ấm hồn con an bình

Mẹ là mẹ Đấng cứu tinh

Dắt dìu con vượt hải trình về quê

Cất vang tiếng hát Salve

Đưa con về chốn vỗ về yêu thương.

 

Văn Đại Điền

2016