Hình ảnh Hội Ngộ 60 Năm Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

Hình ảnh Hội Ngộ 60 Năm Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 

(24-26/07/2018)

Kính gởi chia sẻ hình ảnh HN 60 năm SB do các chuyên gia chụp :

– Gặp gỡ và Thánh lễ khai mạc tại Nhà thờ Núi:

https://photos.google.com/share/AF1QipMRm24Gz5iOAUBdQyOOVw19tpjq-dilQtDY_9tqWSgTjvbi-fc2p5GA0ihTKUT47Q?key=YXZDaEg0MGQ5ZmZOejllYXlHNm11aXNYbFdqbDVR

– Thánh lễ Tưởng nhớ các Ân Sư và Anh Em đã qua đời:

https://photos.google.com/share/AF1QipOgdQ3VEcgKqQ9XNtO5xUCnlT9BuK9dKieFafuomqbIYrrmQuK2TO–6batYOEdnQ?key=VjF6OV9wVHdzTElOMDhzV0wtb0VZSU5kVHo2bnZB

https://photos.google.com/share/AF1QipOCV1Voz2CZhWBAxm16nddiTY9ptBkTxcuvaUDwm-djB3PMU-VbFsn1XKldpborxw?key=MjM1NGVPU0hCajNYNlptVjJJNy03TzU3MW5OR3JB 

– Đêm Yang Bay HN 60 SB:

https://photos.google.com/share/AF1QipMgRO10t6kuCxQchboRRf6oUmJXMgJEapYuqR7AqyA3lHlFsp0LEreSDxJs2DqvBg?key=UlJyaEotdDNWM3FZUE9McWRaS2dGRmd5S0toQ2hR

https://photos.google.com/share/AF1QipNNTSq8AmhWZJu-uHWsVgcQPUz8hCPMcZpiWMfDq96WbG_h7HBdErIlbmSHwevp0A?key=LWIwMUlaaC11SkRpU1VnTHBUUVBPdEpBUHVuZDV3

Một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp của quý anh em nhiếp ảnh.

Linh sb73