Home | | Register

Thư mời tham dự Lễ Ngọc Khánh Linh Mục

Kính gửi tất cả anh em CSB,

Tuần vừa rồi, chúng tôi, anh em CSB vùng Nha Trang có nhận từ anh Non 66, một thư mời của Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, nguyên giáo sư và nguyên giám đốc TCV Sao Biển Nha Trang (1967-1972). Nguyên văn thư mời của Đức Ông như sau:

                                          THƯ MỜI

          Xin chào tất cả anh em cựu chủng sinh Tiểu Chủng Viện Sao Biển thân ái. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Quang Sách đây, xin ngỏ lời với các anh em: Ngày 3.8.2013 là ngày NGỌC KHÁNH LINH MỤC của tôi. Xin anh em vui lòng tham dự ngày lễ này và cầu nguyện cho tôi:

Tại Nhà Tư của tôi ở Giáo Xứ Cây Vông

Chương Trình: Thánh Lễ tạ ơn tại Nhà Tư của tôi lúc 9 giờ.

Cơm trưa: 10h.30 cũng tại nhà Tư tôi

Cuộc lễ sẽ diễn tiến rất đơn sơ. Xin mời anh em hiệp thông với tôi và những kẻ thân yêu của tôi. Tôi nhờ anh Non, cháu rể tôi liên lạc với anh em trong vấn đề mời mọc.

Rất chân thành cám ơn anh em.

                                                                        (Chữ ký)

                                                          Phêrô Nguyễn Quang Sách

Chúng tôi xin chuyển thư mời này đến tất cả các anh em CSB là cựu học trò của Ngài để anh em biết và có thể đến tham dự hoặc gửi thư chúc mừng, cầu nguyện cho Ngài. Riêng anh em CSB vùng Nha Trang, mặc dù bận công việc Hội Ngộ 2013, cũng sẽ tiến hành cuộc họp nay mai để bàn bạc việc tổ chức đón mừng Ngày Ngọc Khánh Linh Mục của Ngài trong tinh thần đơn sơ theo ý nguyện của Ngài.

Vậy anh em nào muốn tham dự, xin báo cho biết (theo cá nhân, theo lớp hoặc vùng) để anh em vùng Nha Trang nắm chắc sĩ số tham dự để báo trước một tuần cho ban tổ chức của gia đình biết để tiện bề sắp xếp. Hoặc anh em có thể liên lạc trực tiếp với Ngài qua email (Ngài vẫn sử dụng máy tính rất thành thạo để làm việc): qsach@pmail.vnn.vn

Số điện thoại của Ngài: 058. 383 7106

Địa chỉ của Ngài: Lm Phê rô Nguyễn Quang Sách

12 Bãi Dương- Thanh Hải-Vĩnh Hải-Nha Trang-Việt Nam

Kính thư

Nguyễn Kim Ngân 59

__________________________

Thánh lễ tạ ơn của Đức Ông Sách sẽ được tổ chức tại nhà thờ Giáo Xứ Cây Vông, có  Đức Giám Mục chủ tế lúc 9h00 ngày 3-8 2013.
Sau thánh lễ là tiệc mừng tại nhà xứ.

Tài 67