Home | | Register

Tin vui: Cháu Nguyễn Hoàng Thư sbc60 thành hôn

Tin Thành Hôn

Chung niềm vui cùng gia đình Anh chị Nguyễn Hữu Hoàng SB60,

Anh em Sao Biển Sài Gòn & Phụ Cận xin trân trọng báo tin và chúc mừng nhân dịp Lễ thành hôn của hai cháu:

Phêrô Nguyễn Hoàng Thư và Anna Phạm Ngọc Thùy Trinh.

Xin Thiên Chúa qua Mẹ Sao Biển thánh hoá và giữ mãi TÌNH YÊU ĐÔI LỨA.

Linh sb73 

 
Hình ảnh nội tuyến 1