Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Trần Duy Thực sb65 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha
Quí anh em thân kính,
Nhạc mẫu của anh Trần Duy Thực sb65 vừa ra đi về Nhà Cha sáng thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Việt Nam.
Xin anh em cùng hiệp dâng thánh lễ và kinh nguyện cầu cho linh hồn cụ Gabrielle Agnès sớm được vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng.
Điện thư chia sẻ tình hiệp thông, xin gởi về Trần Duy Thực:  tranichou@aol.com
Chân thành cám ơn.
dovyha