Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Phi Long sb72 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin kính báo đến anh em Cựu Sao Biển,

Mẹ của em là bà Maria Phan Thị Cảnh vừa được Chúa gọi về lúc 9:22 sáng ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Melbourne, Australia, sau hơn 10 năm đau đớn với bệnh suy thận, hưởng thọ 88 tuổi.

Kính xin quí anh em góp lời cầu nguyện cho mẹ em được sớm hưởng hạnh phúc bất diệt bên nhan thánh Chúa.

Em và tang quyến chân thành cám ơn.

Long sb72