Home | | Register

Tiếng phấn ngày xưa! (Nguyễn Văn Thể)

Tiếng phấn ngày xưa !

(Nhớ về Cha Láng, Cha giáo  Anh Ngữ lớp 69-70)

Có những điều thiêng liêng

Khắc sâu trong tâm trí

Có những điều cao quý

Không thể nói thành lời

Ôi ! Nhớ mãi một đời

Tiếng phấn thời đi học !

Đầu tóc Cha lem luốc

Bụi phấn, trắng áo đen

Tiếng phấn nhẹ bay lên

Tiếng phấn trầm rơi xuống

Tiếng phấn ào như sóng

Tiếng phấn vỗ rì rào

Như giòng suối tuôn trào

Từng hàng câu hàng chữ

Những lúc Cha giận dữ

Vì “nhất quỷ nhì ma”

Tiếng phấn gọi thiết tha

Bay ra từ bục giảng.

Những âm thanh thầm lặng

Những nốt nhạc tuyệt vời

Ôi ! Nhớ mãi một đời

Tiếng phấn của ngày xưa !

Nguyễn Văn Thể 69*70