Home | | Register

Hội Ngộ (Nguyễn Văn Thể)

Hội   Ngộ


Cứ mỗi lần Hội Ngộ

Là mỗi lần gặp gỡ

Những nôn nao tha thiết tự thuở nào

Bao hình ảnh thân thương

Trở về trong tâm tưởng

Một thoáng gió lao xao

Cho gợn sóng mặt hồ !

Bạn bè ngày xưa

Trăm thằng trăm hướng

Trăm phận con người

Trăm nỗi trở trăn

Chia sẻ chẳng bao nhiêu

Nhưng vô cùng cao quý

Cái hơi ấm bạn bè

Trong lạnh lẽo nhân sinh !

Cứ mỗi lần Hội Ngộ

Là mỗi lần nhìn lại

Nhìn lại anh em

Nhìn lại chính mình

Cái được mất hơn thua

Trong riêng tư số phận

Chẳng là chi

Chuyện tất yếu cuộc đời !

Ta về đây

Gặp lại để nhìn nhau

Để nhớ rằng

Ta vẫn còn tồn tại

Để cảm nhận được rằng

Ta vẫn mãi có nhau !

Nguyễn Văn Thể 69*70