Home | | Register

Về bên Mẹ (Xuân Nhị)

V bên  M

Sao Biển Mẹ yêu, một buổi chiều

Con về bên Mẹ gió đìu hiu

Âm thầm lặng lẽ con kêu khấn

Xin cho đờì con bớt cô liêu

Cùng về bên Mẹ biết bao nhiêu

Tâm tình bè bạn những thương yêu

Gió cuốn mây trôi đời xa cách

Năm lăm năm hội ngộ biết bao điều

Cùng về bên Mẹ chút ân tình

Bên Mẹ ngày đêm hát câu  kinh.

Có Mẹ đời con luôn che chở

Năm lăm năm hội ngộ phút hồi sinh

 

Xuân Nhị 58

_______________________________