Home | | Register

Ta ru tình Sao Biển (N.Tuấn)

                                                                                                                      Ta ru tình Sao Biển

 

  Sao anh mãi hững hờ

 Biển vẫy gọi anh đó

 Người vẫn đứng dang tay

 Mẹ của các con đây

 Yêu mãi tình son sắt

 Thời cuộc như thế Sao?

 Rì rào sóng gọi Biển

 Chủng viện đâu vắng Người

 Luôn nương hình bóng Mẹ

 Đoàn con vững tin Yêu

 N. Tuấn74