Chuyện vui (Củ Nghệ)

 

CHUYỆN VUI

NHƯNG…NHƯNG…LẠI CÓ…

 CÓ…THIỆT

Củ Nghệ

 

Có một anh bạn có đạo của Củ được một nhóm người ở một xứ đạo xa hỏi:

– Trong họ đạo anh có tham gia HỘI nào không?

Anh ta nhanh nhẫu trả lời : – Có chớ!

Nhóm người ấy hỏi tiếp: -Anh tham gia Hội  gì?

Anh ta liền đáp:- HỘI PHAO LỒ CHÂU!

–         ………..???