Home | | Register

Xin cho con biết Thánh Tâm Chúa, – Nguyễn Thanh Trúc 70

Xin cho con biết

Thánh Tâm Chúa,


Một trái tim con người, của Đấng là Con Thiên Chúa

Là dấu chỉ tình yêu, Thiên Chúa dành cho nhân trần

Nhưng đời con biết bao lần

Tình con bạc bẽo muôn phần Chúa ơi!

Một người lính lấy ngọn giáo, đâm thủng cạnh sườn Chúa

Ngay lập tức có máu Ngài, cùng với nước chảy ra

(Ga 19, 31-37)

Lòng con chợt thấy xót xa

Nhưng tim con vẫn hoan ca tình đời?

Hết thảy những ai khó nhọc, và vai mang gánh  nặng

Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho (Mt

11. 25-30)

Nhưng dù đời bao lắng lo

Khi tìm về Chúa con so từng giờ!

Chúa yêu thương chúng con, yêu thương từng  người cụ thể

Yêu thương cho đến cùng, Ngài đã chết chuộc tội con

Nhưng tình con chẳng sắt son

Lúc thì nồng cháy khi thì héo hon

Xin cho con biết, đáp trả ân tình Chúa

Sống giới luật yêu thương, đón nhận mọi người

Xin cho con được, Thánh Tâm Ngài nung đốt

Mặc tâm tình Ngài, làm nhân chứng tình yêu

Xin cho con biết, tìm về bên lòng Chúa

Đừng tiếp tục ham mê, danh lợi trần gian

Xin cho con biết, tôn thờ Thánh Tâm Chúa

Đấm ngực gục đầu, sám hối tội con mang

                                                                                      Xin cho con biết, xót xa tình Thập Tự

Máu Chúa chảy trào, vì muôn tội của con

Xin cho con biết, không đóng đinh Chúa nữa

Bằng sống ngay lành, xa lánh dịp tội đời

Nguyễn Thanh Trúc 70