Home | | Register

BÊN NGƯỜI – Văn Thôn 60

BÊN  NGƯỜI

 

Giữa muôn ngàn giông tố cuộc đời

Con đi tìm hình  bóng của Người

Thuyền con bị  sóng đời xô ngược

Sắp chìm giữa  cơn lốc  biển khơi

Xin cho con vững vàng cậy trông

Người ở đây, luôn ở bên con

Con nắm lấy tay Người thật chặt :

“ Đừng hoảng sợ hoài nghi tín thác “

Con chọn Người để qui hướng đời con

Bên Người bừng lên niềm hy vọng

Bên Người, thuyền con yên gió lặng

Bên Người, con vững giữa mênh mông.

 (Văn Thôn 60)