Tưởng niệm các Cha giáo (Song Anh – Lê Văn Ngự)

Tưởng niệm các Cha giáo

Áo chùng thâm bụi phấn điểm sương mai

Dìu dắt con từng bước trên đường dài

Lo cho con thẳng tiến đường học vấn

Rèn luyện con đạo đức sống tương lai

              Song Anh (Lê Văn Ngự 58)