Thành phần Ban đại diện CSB vùng Phan Rang-Ninh Thuận (Nguyễn Công Khanh)

Thành phần Ban đại diện CSB

vùng Phan Rang-Ninh Thuận

Trong tình yêu Mẹ Sao Biển, Anh Em CSB Phan Rang – Ninh Thuận xin kính chào và tri ân :

– Cha giáo: Giuse Trần Văn Láng, Tađêô Lê Văn Thanh

–  Ban Đại Diện CSB Hải Ngoại

–  Ban Đại Diện CSB Sài Gòn & Phụ Cận

–  Ban Đại Diện CSB Nha Trang

–  Ban Đại Diện CSB Bình Tuy

–  Toàn thể Quý Anh Em CSB .

Nỗi ưu tư và trăn trở làm sao có được một tiếng nói đồng thuận thay mặt Anh Em CSB Phan Rang-Ninh Thuận, góp phần vào sinh hoạt chung với toàn thể Quý Anh Em CSB, trong thời gian qua, đến hôm nay nhờ ơn Chúa, qua Mẹ Sao Biển, đã trở thành hiện thực.

Trên danh sách thu nhập được là 47 Anh em CSB hiện đang sinh sống tại địa phương, chưa kể những anh em sống xa quê, ngày 07.9.2011, 25 Anh em CSB các vùng thuộc miền đất Phan Rang đã tề tựu tại Giáo xứ Gò Đền, có sự hiện diện quý báu của các Cha Giáo TCV. SB, Quý Anh Em Đại Diện , Quý khách mời.  Anh Em CSB Phan Rang đã bàn bạc, thảo luận, và đi tới quyết định đồng lòng tín nhiệm các nhân sự với các trách nhiệm cụ thể :

1. Trưởng Ban: Phêrô Nguyễn Công Khanh 70 – Phan Rang

2.  Phó Ban: Phêrô Phan Huy Mật 64 – Phước An

3. Thư Ký: Piô X  Lê Hồng Bảo 72  – Song Mỹ

4.  Thủ Quỹ: Phêrô Nguyễn Văn Tuyết 65 – Hộ Diêm

Anh Em CSB Phan Rang đã được nâng đỡ, khích lệ rất nhiều bởi sự giúp đỡ vô cùng quý báu về tinh thần, về vật chất để có được cuộc họp mặt và ra mắt Ban Đại Diện Phan Rang – Ninh Thuận, nhất là với sự khởi động tích cực và rốt ráo của Cha quản xứ Gò Đền, cũng là người Anh CSB 59…

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Sao Biển, trả công bội hậu, và chúc lành cho tất cả Quý Cha, Quý Anh Em, và cho những công việc chúng ta làm vì lòng mến luôn đẹp lòng Ngài, góp phần vào sinh hoạt của Đại Gia đình Sao Biển, theo cách Thánh Vịnh diễn tả :

Kìa xem Anh Em chung sống một nhà,

Bao là đầm ấm , bao là dịu êm…

Ban Đại Diện Phan Rang.

Nguyễn Công Khanh70