Home | | Register

Cầu nguyện cùng Thánh Giuse và đức khiết tịnh.

Cầu nguyện cùng Thánh Giuse
và đức khiết tịnh
Nguyễn Gia Tuấn Anh 74

Thánh Giuse luôn được tôn kính
một cách đặc biệt trong phụng vụ
của Giáo Hội bởi vì Thánh Giuse
là một trong 3 nhân tố tạo thành
Thánh Gia. Mẹ Maria và Chúa
Giêsu ở các thời điểm nhất định
phải cậy nhờ đến sự chắc chắn
của Ngài trong khoảng thời gian
trên trần thế. Các sách thánh khi đề cập đến Thánh
Giuse thường xem Ngài như là một mẫu mực của con
người công chính, trầm lặng, bao dung, yêu lao động
và nổi bật với đức khiết tịnh.
Thuật ngữ khiết tịnh được dùng phổ biến với Công giáo
trong khi một thuật ngữ tương đương khác được thường
thấy trong đời thường là sự trong sạch. Khiết tịnh là một
nhân đức được kêu gọi cho tất cả các Kitô hữu không
phân biệt giáo dân hay tu sĩ. Phụ thuộc vào vai trò của mỗi
người trong cộng đồng mà sự thể hiện, yêu cầu về nhân
đức này là khác nhau. Trong hôn nhân, đức khiết tịnh
được định nghĩa là sự hủy bỏ những lạc thú nhục dục bị
cấm, biết sử dụng quyền hôn nhân cách vừa phải. Trong
khi đó, với các bậc tu sĩ khiết tịnh là một trong ba lời khấn
bắt buộc và được xem là lời khấn quan trọng nhất. Khiết
tịnh với họ là một sự lựa chọn tự do nhằm dành trọn tâm
nguyện hướng tới Chúa, đến tha nhân và đạt đến quan hệ

mật thiết với Thiên Chúa-đấng Chí Thánh.
Một vấn đề đặt ra tại sao đức khiết tịnh là một yêu cầu
quan trọng của đạo Công giáo? Có bốn nguyên nhân chính
sau: 1. Bởi vì thân thể của con người chính là đền thờ, mà
chính ta mời gọi Chúa Giêsu ngự vào, nhất là sau khi đón
nhận bí tích Thánh thể. 2. Trong bảy mối tội đầu- tội của
mọi thứ tội-mê dâm dục được đứng thứ ba. 3. Trong tám
mối phúc thật mà Chúa truyền dạy, sự trong sạch đứng
hàng thứ sáu: “Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng vì
họ sẽ thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8). 4. Chiến thắng được
bản thân sẽ giúp con người tăng cường sự mạnh mẽ về
bản lĩnh, ý chí. Chúng là các tính cách quan trọng giúp
con người dễ thành công cũng như vựơt qua các thử thách
nghiệt ngã khác.
Dù biết đức khiết tịnh là quan trọng với mọi Kitô hữu,
nhưng để chiến thắng được những đam mê xác thịt có tính
bản năng, con người phải có các phương sách thích ứng.
Thượng sách là biết khiêm cung, liên lũy cầu xin tình yêu
của Thiên Chúa đổ xuống. Ăn chay được coi là phương
sách thứ hai. Ăn chay giúp ta tiết chế và điều khiển các
ham muốn liên quan đến xác thịt khá hữu hiệu. Trong Tin
mừng Chúa Giêsu cũng đã nói 2 phương thuốc hữu hiệu
này dùng để chiến thắng thần ô uế ở Macco 9, 29 “Loại đó
không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.
Chúng ta biết tự nhủ rằng tinh thần có thể mau mắn nhưng
thân xác thì luôn nặng nề. Nếu chúng ta biết rằng Chúa
Giêsu sẽ rất đau buồn khi chứng kiến người con của Ngài
là kẻ bại trận trong cuộc chiến đam mê này, chúng ta sẽ rất

cảnh giác vượt qua ranh giới phạm tội mong manh ấy.
Chúng ta không thể để một Người Cha yêu mến chúng ta
đến tận cùng cứ tiếp tục đau khổ vì những đam mê phù
vân của những người con. Và Ngài sẽ vui mừng khi chứng
kiến sự chiến thắng của những học trò Ngài.
Phân tích nhân đức này ở một chiều kích khác-kẻ thù của
đức khiết tịnh là ai? Trên hết và trước hết chính là thân
xác rất yếu đuối của con người, là những thỏa hiệp, các
chọn lựa dễ dãi cho bản thân và là sự lạm dụng tình yêu
bao la của Thiên Chúa. Kế đến là các phương tiện truyền
thông, những người bạn xấu xí quanh ta.
Đức khiết tịnh là hồng ân của Thiên Chúa và sự nổ lực
của con người vì tình yêu đối với Ngài. Sống khiết tịnh
giữa cuộc sống trần thế có thể là sự điên rồ nhưng lại là
khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và chỉ có Ngài mới
thấu hiểu vì sao chúng ta chọn con đường hẹp có tên khiết
tịnh để dấn bước. Tin mừng Mathew 19, 11 nêu rõ
“”Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ
những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.”.
Lạy Thánh Giuse, chúng con là những phận người
mang trong một thân xác rất yếu đuối và đầy tội lỗi, xin
Ngài giúp đở để chúng con đủ dũng khí bỏ qua các đam
mê tầm thường và tìm thấy niềm vui theo bước chân
Cha. Xin luôn bên cạnh nhắc nhở để chúng con biết
rằng thân xác chúng con là đền thờ Chúa Thánh Thần
và chúng con biết tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác
chúng con .

Gia Tuấn Anh (03/2011)