Home | | Register

Hoán cải
Mùa chay Thánh nhắc linh hồn sám hối
Trở về cùng Thiên Chúa nguồn yêu thương
Giã từ luôn muôn lỗi tội trong đời
Hồn say đắm hương cao vời thánh đức
Con quì gối lòng tin yêu tha thiết
Hứa từ nay không mãi miết du hoang
Giữ lời Cha không tính toán e dè
Xa dĩ vãng không ê chề thác loạn
Tim khẩn khoản van xin cùng Thiên Chúa
Hãy thương con đang héo úa đêm ngày
Muôn sầu đau hồn chất ngất tang thương

Đời gian dối trong khôn lường cuộc sống
Vạn lạy Chúa nay con xin từ bỏ
Những lạc loài quyến rũ áng thương yêu
Những màu đêm quên mất cả thiên đường
Xin về với suối cội nguồn thánh thiện
Hồn quyến luyến ân tình Ngài êm ái
Ấm lòng con dù mê mãi tương lai
Tình yêu con xin dâng trọn cho Ngài
Luôn hoán cải dù đường trần xa tắp
Thứ Tư lễ tro, 9 tháng 3, năm 2011 – Trúc – SB70