Home | | Register

Cuối tháng hoa.

                                                            Cuối tháng hoa.

Tháng hoa sắp hết rồi Mẹ ơi
Nhưng lòng con yêu Mẹ chẳng hề ngơi
Mỗi ngày cuộc sống con bước tới
Kinh Kính Mừng con yêu dấu trên môi

Hoa con dâng Mẹ là chuổi ngày cố gắng
Sống lời Con Mẹ yêu Chúa yêu người
Dù đời con có muôn ngàn cay đắng
Con vẫn trung kiên không chán không biếng lười
Mẹ ơi Mẹ cho con ca tụng Mẹ
Mẹ đồng công dưới Thánh Giá năm nào
Mẹ đớn đau nhìn Con Mẹ thều thào
Nếu con là Mẹ thì con sầu chết ngất

Ngày xưa đó nơi Cana thiếu rượu
Mẹ quan tâm nói với Con Mẹ vài lời
Mẹ ơi Mẹ đường đời con đi tới
Biết bao lần rượu con đã hết rồi
Tháng hoa sắp hết rồi Mẹ ơi
Nhưng đối với con tháng nào cũng là tháng hoa
Hoa con dâng Mẹ là hoa lòng thành ý
Sống ân tình theo tiếng Chúa gọi mời.

San Jose, CA – 24.5.2011
Nguyễn Thanh Trúc