Home | | Register

Điêu khắc gia ĐOÀN XUÂN HÙNG 72.

Điêu khắc gia
ĐOÀN XUÂN HÙNG 72:
179 tác phẩm được chọn Trển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và
Tây Nguyên

Ngày 15-8, tại Trung tâm Văn hoá-Thông tin Đắc Lắc, Hội Mỹ
thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá-Thông tin và Hội Văn
học-Nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Nam
miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XV. Trong tổng số 199 tác
phẩm của 173 tác giả đến từ các tỉnh Bình Định, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc
và thành phố Đà Nẵng gửi tham dự, Hội đồng nghệ thuật đã lựa
chọn 179 tác phẩm đạt chất lượng cao để trưng bày tại triển lãm,
trong đó có 156 tác phẩm hội họa và 23 tác phẩm điêu khắc.

Tại triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao 2 giải B, 1
giải C, 4 giải khuyến khích và xét hỗ trợ kinh phí sáng tác cho 9
tác phẩm đạt chất lượng cao. Giải B thuộc về các tác phẩm
“Người về cuối rừng”, chất liệu lụa của tác giả Lê Vấn (Đắc Lắc)
và tác phẩm “Tây Nguyên đêm hồi sinh”, chất liệu gốm sắp đặt
của tác giả Đoàn Xuân Hùng (Khánh Hoà); giải C thuộc về tác
phẩm “Khoảng trời còn lại”, điêu khắc gỗ của tác giả Nguyễn
Huy Lộc (Đắc Lắc). Trong khuôn khổ Triển lãm Mỹ thuật Nam
miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XV, Hội Mỹ thuật Việt Nam
cũng đã tổ chức tọa đàm nhằm đánh giá tổng quát chất lượng của
tác phẩm tham gia triển lãm và định hướng sáng tác trong thời
gian tới. Đây là lần thứ 3 tỉnh Đắc Lắc đăng cai tổ chức Triển lãm
Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên, theo đánh giá của ban
tổ chức đây là triển lãm đạt chất lượng cao, với sự xuất hiện của
nhiều gương mặt mới./.
(Tin và ảnh: Kiều Bình Định)
Tây nguyên đêm hồi sinh