Home | | Register

Tại sao chúng ta la hét lúc giận dữ.

Tại sao chúng ta la hét lúc giận dữ
Một nhà hiền triết hỏi các đệ tử, ‘ Tại sao chúng con la hét
trong lúc giận dữ? Tại sao người ta la hét với nhau khi tình
cảm đổ vỡ?’
Các đệ tử suy nghĩ trong một lúc, một người nói, “ Bởi vì
chúng con mất bình tĩnh,chúng con la hét.’
‘ Nhưng, tại sao phải la hét khi người khác ở ngay sát bên
chúng con?’ Nhà hiền triết hỏi lại. ‘ Không thể nào nói với anh
ấy hoặc cô ấy bằng giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu hay sao?’
Các đệ tử đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng chẳng câu
nào làm cho nhà hiền triết hài lòng.
Cuối cùng ông giải thích, ‘Khi hai người giận nhau, trái tim họ
rất xa cách nhau. Họ càng giận nhau, họ sẽ phải la hét mãnh
liệt hơn qua một khoảng cách rất lớn’Rồi nhà hiền triết hỏi, ‘
Chuyện gì xảy ra khi hai người phải lòng nhau? Họ không la hét
với nhau, nhưng tâm sự một cách êm dịu, tại sao? Bởi vì trái tim
họ rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ…’
Nhà hiền triết tiếp tục, ‘ Thậm chí khi họ yêu nhau đậm đà hơn,
chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Họ không nói, nhưng chỉ thì thầm nhờ đó
họ càng gần gũi nhau hơn nữa trong tình yêu. Cuối cùng họ chẳng
cần thì thầm nữa, họ chỉ nhìn nhau và thế là đủ. Chúng ta thấy hai
người gần gũi nhau biết bao khi họ yêu thương nhau’
Khi các con tranh cãi, đừng để cho trái tim các con xa cách, đừng
nói những lời làm chúng ta xa cách nhau hơn nữa, rồi sẽ có một
ngày khoảng cách sẽ lớn đến mức các con sẽ không tìm được con
đường để quay lại với nhau đâu.
Kim Ngân 59
chuyển ngữ