Home | | Register

NHỚ BẠN

NHỚ BẠN
Tháng tám năm bảy tư
Bốn chín chàng tiểu học
Bước chân vào SAO BIỂN
Lệ ướt nhòe đôi mi
Sống chung hơn sáu tháng
Sau biến cố bảy lăm
Mỗi phận người mỗi số
Rồi từ đó bặt tin.
Tháng tám lẻ hai tám
Hội ngộ năm mươi năm
Bảy tư tìm lại được
Vỏn vẹn mười lăm đứa

Rồi tỏa ra các ngã
Đi tìm bạn phương xa
Gặp nhau vui, mừng, tủi
Nên xúc động, ngẹn ngào
Đi tìm bạn đã mất
Gặp bạn nghỉ Núi Beo
Bạn đang nằm Đồng Lát

Bạn gác kiếm Đại Điền.
Nay xin các bằng hữu
Nếu nhớ tới bảy tư
Và xem thêm chuyện cũ
Thì mau lên mail đàn.

Hòa 74