Home | | Register

Mẫu số chung của SB 74

Mẫu số chung của SB 74

Trong anh em SB74 hiện nay đủ thành phần ,đủ nghề nghiệp,đủ

chánh kiến : người dạy học ,kẻ làm ruộng rẫy, kẻ giữ con, người
làm phó chủ tịch huyện, kẻ làm thông tin văn hóa huyện,kẻ làm
thôn trưởng, người làm thứ dân,người làm tu sĩ, kẻ là Việt cộng,
người là Việt kiều…nhưng anh em SB74 có một mẫu số chung, đó
là YÊU THƯƠNG và HIỆP NHẤT…

Ngoài ra sau hội ngộ tại Phước Thiện, lớp kéo nhau xuống bãi biển
Ninh Chử vui chơi lại thêm một niềm vui bất ngờ khác, đó là nhân

vật MAI VĂN THÀNH người Gx Hộ Diêm, anh ta trúng tuyển vào
chủng viện khóa 74 , nhưng do trục trặc về gia đình nên cố BÁU
không cho anh Thành nhập chủng viện. 36 năm sau nhiều anh em
mới gặp mặt Thành. Trong dịp này lớp cũng trao bảng danh sách
50 bạn khóa 74 trúng tuyển vào CV xếp theo vị thứ, cho anh bạn
Thủ khoa Nguyễn Sơn Hải khi xưa ở tại Gx Thanh Hải, hiện nay
làm tài xế và sống tại tỉnh Đồng Nai. Bảng danh sách này được in
roneo và trao cho mỗi người trúng tuyển một bảng, và bảng này
được VÕ ĐÌNH THUẦN Gx Hòa Yên cất giữ như một kỷ vật bấy
lâu nay. Nhơn dịp này làm MAI VĂN THÀNH xúc động vì thấy
mình xếp vị thứ 08. trong danh sách ấy còn một bạn đứng chót
bảng là NGUYỄN TRỌNG LUẬN, Gx Hòn Thiên không biết vì lý
do gì không nhập vào CV, Lớp 74 cũng đang tìm tông tích anh ta.
Ước mong lần hội ngộ sau sẽ có mặt tất cả anh em SB74 đang TẠI
THẾ – Nguyễn Văn Nghệ 74