Home | | Register

KÝ ỨC VỀ MẸ

KÝ ỨC VỀ MẸ
( Hội ngộ lần 2 – lớp Sb 74 – 28-07-2010 )

Một khoảng trời chiều tháng bảy

Hai nghìn mười
Lũ con bảy tư về lại trường cũ
Dấu xưa còn đây. cảnh vật đổi dời
Biển vẫn sóng ngày nào ru vỗ
Chiều hoàng hôn còn ngát hương đưa
Phảng phất mặn chút tình xưa
Bùi ngùi nước mắt như mưa
nhạt nhoà
Nhìn mái tóc pha sương
**
Năm xưa đâu ? ơi bảy tư !…
Mẹ Sao Biển ơi! Mẹ Sao Biển
Nhớ mỗi tối sau giờ kinh nguyện
Nhớ nhà nghe biển khóc thầm thì
Mẹ ru con giấc ngủ bình yên
Khi vỏn vẹn chưa tròn niên khóa
Các anh lớn đầy kỷ niệm mái trường
còn chúng con ?
Hơn ba sáu năm rồi
Ký ức còn đâu giữa đời
bể dâu !
Dắt tay nhau về thăm chốn cũ?
Với bạn bè từ thuở hoa niên
Mẹ còn đó, Mẹ Sao Biển
Cho chúng con luôn nhớ tìm về
trong lòng Mẹ
Xin yêu thương đứa út bảy tư !

Đính Trần 74