Home | | Register

Chia xa

Chia xa

Ta về ngang trường cũ
Xa lạ đâu có ngờ
Bạn bè trong nỗi nhớ
Ơi Sao Biển ngày xưa

Chuông chiều ngân mấy độ
Văng vẳng những lời kinh
Cây dừa xiêm hạnh ngộ
Vẫy tay chào, lặng im

Ta về đây đứng khóc
Miên man thiên cổ sầu
Từ khi xa trường lớp
Thi thoảng còn nhớ nhau

Nhớ, ngày xưa tuổi nhỏ
Xa nhà sống với nhau
Đêm đầu tiên nhà ngủ
Xa nhà khóc với nhau

Vậy đó mà bao năm
Giờ mỗi người mỗi ngã…
Vậy đó mà bao năm
Giờ mỗi người mỗi ngã…

Biển ngoài kia vẫn hát
Những đoản khúc chia xa
Gió ngàn năm vẫn hát
Âm giai điệu ngày xưa…

Xynh Sao Biển