Home | | Register

NHỚ

NHỚ
LỚP SB 73
(Cuộc hội ngộ lần 7 )– 2011 tại Nhatrang

Nhớ lại ngày xưa chúng mình chỉ có 2 năm chung sống bên nhau
với mục đích duy nhất là tôi luyện để trở thành Linh mục.(1973 –
1975).
Rồi thời cuộc đã xé nhỏ chúng ta ra, vất vưởng 4 phương trời, mỗi
người tự chọn cho minh 1 mục đích của cuộc đời.
30 năm sau, năm 2005, nhờ 1 số ít anh em nhiệt tình đã bỏ công
sức, tiền bạc để tìm lại những người bạn xưa từng có mục đích
chung với mình trong 1 thời gian rất ngắn.
Từng cánh chim dần dà hội tụ, hăm hở, dáo dác, thân tình, ấm
nồng, lo cho nhau, hỏi han nhau, . . .
Rồi hằng năm, những cánh chim ấy vẫn hội tụ tuy mõi mòn hơn,
biếng nhác hơn, ít nói hơn, . . .
Cho đến lần này , lần thứ 7 , có những cánh chim đã gãy, . . .
Ngồi nhớ lại những ngày đầu, mĩm cười , hạnh phúc, . . NHỚ !

Linh 73