Con một Mẹ Sao Biển (Vương Huyền 74)

Con một Mẹ Sao Biển

Nắng dọi sân những gai
Đá sỏi hột ngắn dài
Banh một quả lăn lóc
Loạng choạng chân miệt mài
Có hòn đá ném ngang
Lã chã rụng trái bàng
Hỗn độn đầu nhau cụng
Ngấu nghiến chiều vội tàn
Giếng đáp hẹp thật sâu
Lẻ tẻ lủng chiếc gầu
Lắm tay hì hục múc
Xối vội đủ ướt đầu
Mắm bốc thoang thoảng mùi
Dăm quả cà cắp chui
Cơm khô cay ớt trộn
Nuốt vội đũa ngậm ngùi
Tội muôn tội lẫn nhau
Xanh tức tưởi mái đầu
Thầm thì kinh sớm tối
Hỡi bạn giờ chốn đâu
Bao năm đã thế rồi
Ngỡ đành vậy thì thôi
Mà gặp nhau thổn thức
Kỉ niệm gói bồi hồi
Rồi nắm tay mặt mừng

Ngượng nghiụ mắt lưng rưng
Tóc bạc cười hơn trẻ
Hả hê như đã từng
Vén vun về chốn này
Kí ức mòn góp xây
Đậm thay tình huynh đệ
Mẹ ơi chúng con đây.

Vương Huyền 74