Trăng và ngõ (Lê Châu Tuấn 70)

TRĂNG VÀ NGÕ

Trăng sáng ở trên cao,
Ngõ tối đen không màu
Trăng sáng mặc trăng sáng
Ngõ tối vẫn âm u.

Trăng sáng một mình trăng
Trên thiên đỉnh huy hoàng
Ngõ tối mặc ngõ tối
Hẩm hiu kiếp trầm luân.

Ngõ tối, xin mở ra
Cho ánh trăng chan hòa
Ngõ tối sẽ hết tối
Trăng sáng chiếu vô nhà.

Trăng ơi, soi xuống đây
Nơi bóng tối trùng vây
Sáng lên con ngõ nhỏ
Trông rõ những dấu giầy.

Thế là trăng và ngõ
Cùng sáng lên rực rỡ
Khi đã cùng hiểu nhau
Mọi sự đều sáng tỏ.

Lê Châu Tuấn 70
(21.7.2010)