Mục lục

MỤC LỤC

1. Lời ngỏ
2. -Ngày sinh của Mẹ
3. -Nhớ Mẹ Sao Biển
4. -Tình khúc Mẹ
5. -Tôi đi tu
6. -Tình Sao Biển
7. -Lời cầu của chùm rong biển
8. -Cha bề trên của chúng tôi: Cố Jeanningros
9. -Thầy Sùng
10. -Trăng và ngõ
11. -Chuyến đi Đại Điền
12. -Sao Biển nỗi nhớ
13. -Lạc An
14. -Con một Mẹ Sao Biển
15. -Chuyện về hai lão tướng
16. -Một vinh dự trong cuộc đời
17. -Chia ly và hội ngộ
18. -Cuộc hội ngộ 2 lớp 59 & 60
19. -Năm mươi năm
20. -Cựu chủng sinh Sao Biển và cựu chủng sinh Lâm Bích
21. -Gặp gỡ trên đất Mỹ
22. -Cám ơn anh em CSB
23. -Hội ngộ lớp Sb 74 lần 2
24. -Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
25. -Lục Bát cho em
26. -Lục Bát cho em (hoạ vận)
27. -Thánh ân Thiên Chúa
28. -Hội ngộ tại Vạn Xuân
29. -Tâm tình hội ngộ SG&PC 2011
30. -Đi PhanThiết
31. -Dư âm hội ngộ Sb72
32. -Nhớ – Hội ngộ Sb 73-2011
33. -Chia xa
34. -Tâm tình hội ngộ Sb 74 lần 4
35. -Ký ức về Mẹ
36. -Mẫu số chung cúa SB 74
37. -Nhớ bạn                                                                                                                                                               38. -Cuộc họp mặt tháng 8/2011                                                                                                                              39. -Giấu chân
40. -Vô thường
41. -Cà phê Piano
42. -Chuyện đi buôn
43. -Suy niệm : Tuyệt đỉnh tình yêu
44. -Cánh chuồn quê hương
45. -Chợ Xuân quê
46. -Hai đồng tiền kẽm
47. -Giao hoà và canh tân
48. -Vương cung Thánh Đường QG (Wash.DC)
49. -Cà rốt – trứng – cốc cà phê
50. -Tại sao chúng ta la hét lúc giận dữ.
51. -Con đường lầy
52. -Khóc bạn
53. -Bán cà rem
54. -Điêu khắc gia : Đoàn Xuân Hùng Sb 72
55. -Anh tham lam và anh đố kỵ
56. -Chiếc ghế trống của Mẹ
57. -Mẹ lên trời                                                                                                                                        58. -Trăm ngày nhớ Mẹ
59. -Nén hương trầm 100 dành cho Mẹ
60. -Cuối tháng hoa
61. -Hoán cải
62. -Cầu nguyện cùng Thánh Giuse
63. -Hòn đá sang sông
64. –Sư huynh vô định
65. -Thiên Chúa của tôi
66. -Chúc Tết
67. -Sám hối
68. -Tha thứ cho nhau
69. –Cây táo và cây lê
70. -Mưa hạ
71. -Lương tâm và tiếng tăm
72. -Chút tình nơi xa
73. -Hồng ân diệu vợi
74. -Lời cám ơn.