Bào huynh của anh Trần Ngọc Ân sb62 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Quí anh em thân kính,

Trong tâm tình ngợi khen, cảm tạ, và trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin kính báo quí anh em:

Ông cố Phêrô Trần Đức Đạt, bào huynh của anh Trần Ngọc Ân sb62, vừa ra đi về Nhà Cha vào lúc 5 giờ sáng thứ hai, ngày 02 tháng 12 năm 2013 tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 67 tuổi.

Chương trình cầu nguyện và an táng:

– Thứ sáu, ngày 06/12/2013: thánh lễ cầu hồn vào lúc 6 giờ 30 chiều,

– Thứ bảy, ngày 07/12/2013: thánh lễ an táng vào lúc 11 giờ sáng,

tại Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, Texas.

Theo lời kể của anh Ân, ông cố Phêrô là cựu tu sinh Dòng Chúa Cứu Thế, một người luôn sống tin yêu và phó thác hoàn toàn vào tình yêu của Thiên Chúa. Việc ra đi về Nhà Cha đối với ông cố Phêrô là một niềm vui, một hồng ân, nên ông cố đã có ý muốn xin mọi người đừng phân ưu, chia buồn, nhưng hãy cùng dâng lên lời cảm tạ và ngợi khen.

Xin anh em cùng dâng thánh lễ và kinh nguyện để hiệp thông với gia đình anh Ân và tang quyến dâng lên lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa cho ông cố Phêrô sớm được vui hưởng nhan thánh Người.

Điện thư chia sẻ tâm tình hiệp thông, xin gởi về anh Trần Ngọc Ân: antran04@yahoo.com

Quí anh em ở Houston có điều kiện tham dự các thánh lễ nói trên, có thể hỏi thêm chi tiết qua anh Ân: 512-203-9400.

dovyha