Home | | Register

Thân mẫu của anh Hoàng Ngọc Quang sb62 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ bà ANNA HÀ THỊ YÊN  – thân mẫu Hoàng Ngọc Quang SB.62 –

đã từ trần lúc 10g. sáng thứ hai 2/12/13, thọ 91 tuổi tại nhà riêng, 124/8 đường Cách mạng tháng 8, TP. Biên Hòa.

Thánh lễ an táng: lúc 4.30g sáng thứ sáu 6/12/13

tại Nhà thờ Giáo xứ Biên Hòa

Xin Quý Cha và anh em tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ANNA.

Kính báo

Xuân Khanh 62