Tin vui trong mùa Vọng

Tin vui trong mùa Vọng

Kính chuyển đến các bác và các chú thiệp báo tin lễ truyền chức linh mục của con trai anh Nguyễn Trung Cả 63 tại Argentina.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho cháu.

Đại diện gia đình,
Vinh 61

Inline image 1

 

Thông báo Lễ Tạ Ơn
Kính các bác và các chú

Thánh Lễ Tạ Ơn và Vinh Quy Bái Tổ của tạn Linh Mục Micae Nguyễn Hoàng Thanh Tuyên, SVD sẽ được cử hành tại nhà thờ GX Chợ Mới lúc 8:30 sáng ngày 1/1/2014.

Trân trọng kính báo,

Thay mặt gia đình

Vinh 61