Thân mẫu của anh Nguyễn Xuân Phần sb72 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Gia đình SB72 xin thông báo đến Quí Anh em trong lớp, cũng như quí Anh em CCS SB một tin thật buồn cuối năm con rắn:

Bà Cố Madalena Nguyễn Thị Dẹp, Mẹ của Anh Pet. Nguyễn Xuân Phần SB 72 (giáo xứ Cây Vông) vừa mới qua đời hồi 1g sáng nay ngày 10/1/2014, hưởng thọ 88 tuổi.

– Lễ tẩm liệm: 19g ngày 10/1/2014.

– Ngày 11/1/2014: 13h30 di quan đến nhà thờ Cây Vông và 14h thánh lễ an táng .

Kính xin Quí Anh em vui lòng bỏ chút thời giờ đến tham dự thánh lễ an táng với gia đình SB72 chúng em , để cùng nguyện xin Thiên Chúa – Đấng giàu lòng xót thương -sớm cho Linh hồn bà cố Madalena vào hưởng Vinh phúc với Ngài Trên Thiên Quốc .

Gia đình SB72 chúng em xin kính báo.

Pet. Lê Văn Dương SB 72

____________________________

Hình ảnh anh em CSB viếng Bà cố Madalena:

https://plus.google.com/photos/112785550475086991208/albums/5967290132501410497?cfem=1&authkey=CNW-mMeOtrfzQQ

Thắng 72