Thân mẫu của anh Võ Đình Quốc sb74 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Gia đình chúng em vô cùng thương tiếc báo tin:

Thân mẫu của em là bà Anna Võ Thị Nghị, sinh năm 1930,

đã được Chúa thương gọi về vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 10/1/2014 tại giáo xứ Hòa Nghĩa.

Chương trình tang lễ gia đình em xin thông báo sau.

Xin quý anh SB và các bạn SB 74 chung lời cầu nguyện cho linh hồn Anna.

Thay mặt gia đình

Giuse Võ Đình Quốc SB 74

________________________________________

Kính mời các anh và các bạn xem vài hình ảnh AESB74 viếng Bà Anna Mẹ của Võ Đình Quốc SB74 tại GX Hòa Nghĩa
Jos. Hải