Home | | Register

Anh em CSB thăm và chúc Tết quý Ân Sư

Anh em CSB thăm và chúc Tết quý Ân Sư

Vì là những người sống gần gũi với các linh mục nguyên giáo sư TCV Sao Biển, anh em Nha Trang cũng thay mặt anh em ở xa đến tỏ lòng biết ơn các ngài theo truyền thống tôn sự trọng đạo của người VN vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Giống như mọi năm, anh em CSB Nha Trang cũng lên lịch đi thăm các ngài sớm hơn, vì sợ cận ngày, anh em bận bịu nhiều công việc vào dịp Tết. Vì thế, số anh em đi thăm các ân sư chỉ chừng vài anh em. Chúng tôi đến thăm và chúc Tết, gửi quà đến Đức Ông Sách, cha Phú, cha Trãi, cha Ngọc, cha Liệu và gửi quà cho cha Vĩnh, Đức ông Phong, hai ngài đi vắng vì bận công việc riêng. Chúng tôi cũng không quên đến thăm cha Cần 60 đang bệnh nặng và đang nghỉ tại nhà nghỉ dưỡng linh mục.

Điều chúng tôi ấn tượng nhất là Đức Ông Nguyễn Quang Sách dù trên 90 tuổi vẫn làm việc trên máy vi tính. Tôi nhìn thấy trên máy một bài viết bằng tiếng Anh của trang Vietcatholic và trên bàn quyển tự điển Anh Việt khổ lớn. Không biết ở VN, có một người thứ hai nào làm việc như cha giáo của chúng ta hay không. Có lẽ đó là lý do mà ngài sống lâu và tinh thần minh mẫn. Thiết nghĩ anh em SB chúng ta nên học theo gương của ngài để được trẻ mãi không già.

Cũng nhờ còn tiền quỹ của HN 2013, nên anh em CSB các nơi cũng sẽ đi thăm hỏi, chúc Tết và gửi quà đến các cha giáo Sao Biển đang nghỉ dưỡng tại Phan Rang (2 cha), Phan Thiết (2 cha) và Sài Gòn (1 cha).

Kim Ngân 59

________________________

Hình ảnh của Nguyễn Đức Thắng 72:

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=03635038440133832545&emid=COj53c3z97sCFaIktAodNzIAAA&path=%2Fphotos%2F112785550475086991208%2Falbums%2F5967860561835874529%3Fauthkey%3DCN68stemuq7YYw&dt=1389504493039&ub=21