Home | | Register

Thánh Lễ tại Mã Thánh Cây Vông chiều Mồng 4 Tết

Thánh Lễ tại Mã Thánh Cây Vông chiều Mồng 4 Tết

Kính mời các anh xem vài hình ảnh của AE74 NT và Thánh lễ tại Mã Thánh Cây Vông chiều  mồng 4 Tết

Ngọc Hải sb74

1. AE74 Chúc Tết:

https://plus.google.com/photos/105740763471528948127/albums/5976142309146087457?banner=pwa

2. Thánh Lễ tại Mã Thánh Cây Vông chiều Mồng 4 Tết:

https://plus.google.com/photos/105740763471528948127/albums/5976145448199191937?banner=pwa