Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Nguyễn Công Long sb63 đã tạ thế

Tin Buồn

Xin kính báo đến quý anh em CSB:

Nhạc mẫu của anh Paul Nguyễn Công Long sb63 là bà NGUYỄN THỊ HƯU (người lương) đã qua đời vào lúc 0g15’ ngày 30/5/2014 tại Đồng Lác, Ba Ngòi, Cam Ranh. Hưởng thọ 92 tuổi.

Di quan vào lúc 6g30 ngày 1/6/2014.

XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN ANH CHỊ LONG-HỒNG SB63.

Hương 67