Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Trần Văn Tín sb65 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ bà Anna Lê Thị Thiếp, nhạc mẫu của Trần Văn Tín Sb65, Hà Dừa, đã từ trần tại tư gia thuộc giáo xứ Cây Vông, thọ 94 tuổi.

             Thánh lễ an táng vào lúc 13g30′ ngày 06 tháng 06 năm 2014 tại nhà thờ Cây Vông.

              “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi”.

             Xin thành kính phân ưu và kính báo.

Long Paul 63

_____________________

Cụ bà Anna Lê Thị Thiết, là nhạc mẫu của anh Trần Văn Tín 65 và là thân mẫu của bạn Hồ Tuấn 69.

Mời ae hiệp ý cùng tang quyến và cầu nguyện.

Xin cho linh hồn cụ Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Võ Duy Anh 70