Những nơi cắt giảm và củng cố trong nội bộ giáo triều.

Những nơi cắt giảm và củng cố trong nội bộ giáo triều. 

Bài của Sandro Magister

Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350808?eng=y

 

Chừng mười bộ đang trong tình trạng bấp bênh. Và các bộ trưởng đương nhiệm cũng vậy. Cả các hồng y Burke, Cañizares, Versaldi, Coccopalmerio. Và các tổng giám mục Paglia, Celli, Fisichella.

 

VATICAN CITY – Ngày 3 tháng Sáu năm 2014 – “Sáp nhập các bộ lại, để cơ cấu vận hành hợp lý hơn một chút.

Đó là điều đức giáo hoàng Phanxicô đã cho biết ngài muốn thực hiện tại giáo triều Roma, khi ngài trả lời cho các nhà báo trên chuyến bay từ Đất Thánh trở về.

Sự thể sáp nhập các bộ, vốn là một trong các thay đổi được hội đồng tám vị hồng y – gọi là “C8” đức giáo hoàng chọn lựa để giúp ngài canh tân giáo triều và điều hành Giáo hội toàn cầu – không phải là điều bí mật.

Nhưng đây là lần đầu tiên đức Phanxicô đích thân minh nhiên nói lên mục tiêu này. Đức giáo hoàng còn thêm rằng, nhóm C8 sẽ bàn luận về vấn đề này không chỉ trong buổi họp bốn ngày được ấn định vào đầu tháng Bẩy, nhưng còn trong buổi họp kế tiếp được dự trù vào tháng Chín.

Đức Bergoglio không nhắc đến những bộ nào dự kiến có thể sáp nhập.

Nhưng nếu nối các dấu chấm lại, ta có thể hình dùng ra bộ nào khả dĩ bị sáp nhập nhiều nhất.

Hãy bắt đầu bằng những nhận định đầu tiên.

Các vị tiền nhiệm cận kề đức Phanxicô, một khi được bầu lên, chỉ trong khoảng thời gian chừng vài tuần, đều đã xác nhận các bộ trưởng cho các bộ nào của giáo triều thiếu người đứng đầu trong lúc ngai toà trống ngôi.

Đức Phanxicô không theo tập tục này. Đến nỗi đã gần mười lăm tháng sau khi được bầu lên, vẫn còn một số lớn người điều hành hay các thành viên ở cấp hồng y và giám mục của các bộ vẫn chưa được xác nhận.

Tính cho đến nay, đức giáo hoàng đã bổ nhiệm các vị điều hành của phủ quốc vụ, của phòng quản gia, văn phòng phụng tự thánh, và của tám trong chín bộ hiện hành: bộ Giáo lý đức tin, bộ Giáo hội Đông Phương, bộ phong thánh, bộ giám mục, bộ truyền giáo, bộ giáo dân, bộ tu sĩ, bộ giáo dục Công giáo. Nhưng chưa xác nhận ban điều hành của bộ phụng tự thánh.

Đức giáo hoàng Phanxicô cũng đã xác nhận ban điều hành của năm hội đồng giáo hoàng: về giáo dân, về hợp nhất Kitô hữu, về công lý và hoà bình, về đối thoại liên tôn, về văn hoá.

Còn sáu hội đồng khác vẫn chưa xác nhận ban điều hành: về gia đình, về đồng tâm, về mục vụ cho di dân và người du mục, về giải thích văn bản Giáo luật.

Còn hai hội đồng này cần bổ nhiệm ban điều hành mới: về truyền thông Xã hội, về tái truyền giảng Phúc Âm.

Cũng chưa hề có xác nhận về những vị điều hành toà Tối Cao Pháp Viện – tuy đã có một vị thứ ký phụ tá đã được sai đến – cũng như chưa có xác nhận những vị lo về quản trị tài sản của Toà Thánh, APSA, và của văn phòng kinh tế.

Mặc dù trong số các ủy ban giáo hoàng, chỉ có ban điều hành của uỷ ban giáo hoàng đặc trách Châu Mỹ Latinh, liên kết với bộ Giám mục, được xác nhận, còn ban điều hành của ba uỷ ban khác, liên kết với bộ giáo lý đức tin, vẫn chưa được xác nhận: (về Ecclesia Dei – Giáo Hội Thiên Chúa, về Kinh Thánh, và về Thần học quốc tế), cũng như ban điều hành của ủy ban về Khảo cổ thánh, liên kết với hội đồng giáo hoàng về văn hóa.

Nói thế rồi điều lý thú cần ghi nhận hôm 22 tháng Năm vừa rồi: các vị hồng y mới được đức giáo hoàng Phanxicô tấn phong vào tháng Hai vừa qua, đã được bổ nhiệm vào các bộ trong giáo triều. Hôm 28 tháng Năm có bổ túc thêm một vụ bổ nhiệm đức tân hồng y Parolin, quốc vụ khanh, vào bộ giáo lý đức tin.

Xét chung về những gì đã xảy ra, các vị tân hồng y đều được phân phối, và chỉ được phân phối vào trong các bộ nào đã được đức giáo hoàng xác nhận mà thôi, kể cả ủy ban giáo hoàng đặc trách Châu Mỹ Latinh. Không có ai được bổ nhiệm vào các bộ khác, đang chờ được xác nhận.

Vì thế, không có một vị tân hồng y nào được bổ nhiệm vào trong bộ phụng tự. Bộ này, cho đến thời đức Phaolô đệ Lục thuộc về, và là một phần của, bộ phong thánh, dưới tên gọi bộ nghi lễ.

Cũng thế, không có vị tân hồng y nào được bổ nhiệm vào các hội đồng giáo hoàng về gia đình, về di dân, về giải thích các bản văn Luật, về truyền thông xã hội, về tân phúc âm hóa, và về Cor Unum – Đồng Tâm. Cũng chẳng có hồng y mới nào trong tối cao pháp viện và phòng quản trị tài chính, APSA.

Đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay phải chăng những bộ này đang trên bờ bị “sáp nhập” hay “củng cố”?

Dù vậy cũng phải ghi nhận rằng hầu hết mọi vị đứng đầu các bộ được đức giáo hoàng Phanxicô xác nhận đều được lưu nhiệm, như trước khi ngài được bầu lên, bất chấp có những nhận định tiêu cực toàn cầu về các bộ họ điều hành, và những yêu cầu từ khắp nơi đề nghị thay đổi nhân sự trước khi thay đổi cơ cấu.

 

 

__________

 

Để độc giả tiện việc thay dõi, sau đây là danh sách các hồng y và giám mục hiện đang đứng đầu các ban bệ trong giáo triều Roma.

In đậm là tên các giáo sĩ đã được xác nhận trong chức vụ đương nhiệm,

In đậm và gạch dưới là tên những vị được đương kim giáo hoàng mới bổ nhiệm vào.

Thêm vào danh sách này còn phải kể đến vụ trưởng kinh tế vụ mới được đức giáo hoàng Phanxicô lập ra, và đặt hồng y George Pell, 73, người Úc, làm người đứng đầu

 

 

PHỦ QUỐC VỤ

– Hồng y Pietro Parolin, 59, ngoại giao, người Ý, quốc vụ khanh

– Tổng giám mục Angelo Becciu, 66, ngoại giao người Ý, thế vị quốc vụ khanh trong những vấn đề chung

– Tổng giám mục Dominique Mamberti, 62, ngoại giao, người đảo Corse Pháp, thư ký cho các vấn đề liên hệ đến các quốc gia

 

 

CÁC BỘ

– Hồng y Gerhard L. Müller, 67, người Đức, bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin

– Tổng giám mục Luis Ladaria, 70, người Tây Ban Nha, dòng Tên, thư ký

– Tổng giám mục Augustine Di Noia, 71, người Mỹ, dòng Daminh, phụ tá thư ký

 

– Hồng y Leonardo Sandri, 71, ngoại giao, người Achentina, bộ trưởng bộ Giáo hội Đông phương

– Tổng giám mục Cyril Vasil, 49, người Slovak, dòng Tên, thư ký

 

– Hồng y Antonio Cañizares Llovera, 69, người Tây Ban Nha, bộ trưởng bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích

– Tổng giám mục Arthur Roche, 64, người Anh, thư ký

 

– Hồng y Angelo Amato, 76, người Ý, dòng Salediêng, bộ trưởng bộ Phong Thánh

– Tổng giám mục Marcello Bartolucci, 70, người Ý, thư ký

 

– Hồng y Marc Ouellet, 70, người Canada, dòng Xuân Bích, bộ trưởng bộ Giám mục

– Tổng giám mục Ilson de Jesus Montanari, 55, người Brazil, thư ký

 

– Hồng y Fernando Filoni, 68, ngoại giao, người Ý, bộ trưởng bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc

– Tổng giám mục Savio Hon Tai-fai, 64, người Trung hoa, dòng Salediêng, thư ký

– Tổng giám mục Protase Rugambwa, 54, người Tanzania, phụ tá thư ký

 

– Hồng y Beniamino Stella, 73, ngoại giao, người Ý, bộ trưởng bộ Giáo sĩ

– Tổng giám mục Celso Morga Iruzubieta, 66, người Tây Ban Nha, thuộc tổ chức Opus Dei, thư ký

– Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Wong, 56, người Mễ, thư ký, phụ trách các Chủng viện

 

– Hồng y Joao Braz de Aviz, 67, người Brazil, bộ trưởng bộ Tu sĩ

– Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, 61, người Tây Ban Nha, dòng Phanxicô , thư ký

 

– Hồng y Zenon Grocholewski, 75, người Balan, bộ trưởng bộ Giáo dục Công giáo

– Tổng giám mục Angelo Zani, 64, người Ý, thư ký

 

 

CÁC TOÀ ÁN

– Hồng y Mauro Piacenza, 70, người Ý, Tòa Ân giải Tối cao

– Hồng y Raymond Leo Burke, 66, người Mỹ, chánh án Tối cao Pháp viện

– Tổng giám mục Frans Daneels, 73, người Bỉ, dòng Norbertô, thư ký

– Giám mục Giuseppe Sciacca, 59, phụ tá thư ký

 

 

CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG

– Hồng y Stanislaw Rylko, 69, người Balan, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về Giáo dân

– Giám mục Josef Clemens, 67, người Đức, thư ký

 

– Hồng y Kurt Koch, 64, Swiss, chủ tịch hội đồng giáo cổ vũ hợp nhất Kitô hữu

– Giám mục Brian Farrell, 70, người Ái Nhĩ Lan, thuộc tổ chức Đạo Binh Chúa Kytô, thư ký

 

– Tổng giám mục Vincenzo Paglia, 69, người Ý, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về gia đình

– Giám mục Jean Laffitte, 62, người Pháp, thư ký

 

– Hồng y Peter Turkson, người Ghana, 66, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về công lý và hoà bình

– Giám mục Mario Toso, 64, người Ý, dòng Salediêng, thư ký

 

– Hồng y Robert Sarah, 69, người Guinea, chủ tịch hội đồng giáo hoàng “Cor Unum – Đồng Tâm”

 

– Hồng y Antonio M. Vegliò, 76, ngoại giao, người Ý, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về mục vụ cho di dân và người du mục

– Giám mục Joseph Kalathiparambil, 62, người Ấn, thư ký

 

– Tổng giám mục Zimowski Zygmunt, 65, người Balan, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về mục vụ cho nhân viên y tế

 

– Hồng y Francesco Coccopalmerio, 76, người Ý, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về giải thích văn bản giáo luật

– Giám mục Juan Ignacio Arrieta, 63, người Tây Ban Nha, thuộc tổ chức Opus Dei, thư ký

 

– Hồng y Jean-Louis Tauran, 71, ngoại giao, người Pháp, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về đối thoại liên tôn

 

– Hồng y Gianfranco Ravasi, 72, người Ý, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về văn hoá

– Giám mục Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, 61, ngươì Bồ Đào Nha, uỷ viên

– Giám mục Barthelemy Adoukonou, 72, người Benin, thư ký

 

– Tổng giám mục Claudio Maria Celli, 73, ngoại giao, người Ý, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về truyền thông xã hội

 

– Tổng giám mục Rino Fisichella, 63, người Ý, chủ tịch hội đồng giáo về Tái Truyền giảng Phúc Âm

– Tổng giám mục Octavio Ruiz Arenas, 70, người Colombia, thư ký

 

 

CÁC VĂN PHÒNG

– Hồng y Domenico Calcagno, 71, người Ý, giám đốc văn phòng quản lý tông tòa

– Hồng y Giuseppe Versaldi, 71, người Ý, giám đốc văn phòng kinh tế Tòa thánh

 

 

CÁC CƠ QUAN KHÁC

– Tổng giám mục Georg Gänswein, 58, người Đức, giám đốc phòng Quản gia giáo hoàng

__________