Home | | Register

Quỹ Khuyến học Sao Biển 2014

Kính thưa Cả Nhà,

Được sự đồng ý của Anh Quang 62-trưởng ban điều hành quỹ học bổng, xin phép gởi lại nội dung tóm tắt về việc xét học bổng năm 2014 cho các con, cháu  CSB. 

QUỸ KHUYẾN HỌC SAO BIỂN

6. Quy chế xét học bổng

(có thể thay đổi để phù hợp với thực tế)

Học bổng sẽ được trao từng năm vào thời điểm thích hợp (1lần/năm). Dự định sẽ trao ngày 08/09 hàng năm-ngày mừng lễ sinh nhật Mẹ Maria, cũng là lễ bổn mạng của anh em CSB.

Sinh viên, học sinh là con, cháu trực hệ của CSB (thành phần sẽ mở rộng khi có điều kiện), khi đăng ký xét cấp học bổng  phải thỏa các điều kiện về gia cảnh và học tập:

6.1 Gia cảnh

Hoàn cảnh gia đình sinh viên, học sinh phải thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn nhưng có thái độ tốt với các họat động tại giáo xứ. (BĐD Quỹ hay cộng tác viên sẽ xác minh hoàn cảnh gia đình, có thể kết hợp với linh mục quản xứ).

6.2 Học tập 

6.2.1. Sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học tại Việt Nam và đạt điểm thi ĐH từ 16 điểm trở lên cho 03 môn thi tính hệ số 1 (không tính điểm ưu tiên).

6.2.2. Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 02 năm liền tại cấp 3; 03 năm liền học sinh tiên tiến tại cấp 2;  03 năm liền học sinh  giỏi tại cấp 1,

6.2.3. Sinh viên (ĐH, CĐ) kết thúc năm học với điểm trung bình>=6.8, không nợ môn nào và số môn học phải >= 10 hoặc nằm trong 3 SV đứng đầu lớp có sỉ số >=50 hoặc nằm trong 2 SV đứng đầu lớp có sỉ số <50.

6.2.4 Các học sinh cấp 2, 3 đạt giải HS giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia trong các kì thi học sinh giỏi hàng năm.

6.3 Trường hợp đặc biệt

Không thỏa điều kiện 6.2 nhưng vẫn thuộc con, cháu trực hệ CSB, quá khó khăn kinh tế, không có điều kiện đến trường.

Chú ý 

§     Những con cháu CSB nào đang nhận trợ cấp từ một cá nhân hoặc lớp nào đó thì xin miễn nộp đơn nhằm tránh tình trạng một con cháu nhận học bổng hoặc trợ cấp ở hai, ba . . . nguồn.

§    Họat động của Quỹ độc lập với trao học bổng dành cho ơn các ƠN THIÊN TRIỆU.

7. Mức HB

7.1 Mức học bổng: 3.000.000 VNĐ/SVHS (ba triệu Việt Nam đồng)

7.2 Số xuất học bổng: không hạn chế

(Mức HB và số xuất có thể thay đổi, phụ thuộc vào khả năng tài chính từng năm và từng trường hợp cụ thể).

8. Hồ sơ cấp học bổng (quan trọng)

§  Tờ đăng ký cấp học bổng (do người đăng kí tự thực hiện).

§  Giấy sao học bạ, giấy chứng nhận đạt giải HS giỏi, tiên tiến, điểm trung bình năm học, giấy báo trúng tuyển đại học . . .(tùy trường hợp).

§  02 thư giới thiệu của lớp trưởng và BĐD vùng (nhằm tăng cường tính liên kết, trách nhiệm giữa anh em và tránh trùng lắp học bổng).

 

9. Thời gian

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 8 hàng năm. Các trường hợp đặc biệt có thể xét ngoài thời gian này nếu ban điều hành thấy tính hợp lý.

Ưu tiên cho các hồ sơ nộp trước.

10. Nơi nhận hồ sơ 

Hồ sơ có thể chuyển dưới 02 dạng: 

– Giao trực tiếp.

– Các tập tin (file) gửi theo địa chỉ email bên dưới

(Tờ đăng kí xét học bổng gởi bằng file MS.Word 2003, các giấy khác gởi bằng tập tin ảnh đã scan.)

 

Hoàng Ngọc Quang 62.  hoangngocquang62@yahoo.com.vn

Tuấn Anh 74.  anhngt2006@gmail.com

 

 

Tuấn Anh 74