Thân phụ của hai anh em Quý sb73 và Quỳnh sb74 đã về Nhà Cha

 Tin vê Nhà Cha

Được tin Cụ Ông Giacôbê Ngô Văn Quận là thân sinh của Ngô Văn Quỳnh SB74 và Ngô Văn Quý SB73,

Sinh ngày 20/3/1932 tại Huế, Việt Nam, vừa mới qua đời tại Úc vào lúc 7 giờ sáng ngày 4/8/2014, hưởng thọ 82 tuổi .

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 6 tháng 8 năm 2014 tại Nhà Nguyện thuộc Trung tâm Công giáo Hoan Thiện, Úc châu.

Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được di chuyển đến Nghĩa trang Springvale Botanical và sẽ được hoả táng tại Boyd Chapel vào lúc 1 giờ 15 cùng ngày.

Xin quý anh hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giacôbê

Ngọc Hải 74