Home | | Register

Hân hoan chúc mừng Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh sb62

Hân hoan chúc mừng Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh sb62

nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày được tấn phong Giám Mục

(04/08/2014 – 04/08/2014)

Mừng ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh
(4/8/2004)

Tin mừng vang dội khắp năm châu:
Thánh ý trên cao thật nhiệm mầu.
Gia nghiệp trao tay người mục tử;
Tông đồ phái bước chốn chôn nhau*.
Cày, bừa * một thuở: đời vất vả;
Gậy, mũ ngày nay: phận công hầu.
Hiệp nhất *, yêu thương: lòng nguyện chúc
Chúa Trời giáng phúc mãi bền lâu.

chốn chôn nhau: ĐC Linh sinh tại Thanh Hóa

* cày bừa: ngày xưa làm con trâu để cho mẹ già đẩy phía sau (tại Sông Pha)

* Hiệp nhất: Khẩu hiệu của ĐC Linh: UT SINT UNUM.

Lm. P.Nguyễn Quang Vinh SB 61

_________________________

Thơ mừng Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

(khẩu hiệu Ut Sint Unum)

HIỆP NHẤT 
(những mẫu tự đầu)

Hân hoan kính chúc Đức Thầy
Im hơi lặng tiếng, từ nay vang lời.
Eo sèo từ thuở thiếu thời,
Phận hèn được Chúa cao vời nâng lên.
Nhẫn vàng: một dạ trung kiên
Hướng về Thanh Hoá đất thiêng hữu tình.
Anh hùng áo vải Chí Linh:
Thề nguyền trọn vẹn câu kinh kết đoàn.

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh SB 61
(6 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2004