Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Hùng Phong sb73 đã về Nhà Cha

 Tin về Nhà Cha

Kính Báo:

– Cụ bà Matta Nguyễn Thị Diện, sinh năm 1924,

Thân mẫu của Nguyễn Hùng Phong Sb 73, giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang.

Đã từ trần vào lúc 04g00′ sáng ngày 25/07/2014, hưởng thọ 90 tuổi.

– Nhập quan: 11g00′ thứ Năm ngày 31/07/2014.

– Thánh lễ An Táng: 14g00′ chiều ngày 31/05/2014 tại nhà thờ Chợ Mới.

– Hỏa táng: tại nhà Hỏa Táng, đèo Rù Rì, Bắc thành phố Nha Trang.

 Trân trọng kính báo.

Long Paul 63